0968069939 (Nguyễn Tân Khải)
0374050887(Đặng Thế Phúc)
Thông tin tài khoản:
Tên tài khoản: Đặng Thế Phúc
Số tài khoản: 0441000725282
Ngân hàng: VietcomBank
Chi nhánh: Etown, Tân Bình
[contact-form-7 id=”8″]